Informatie

Waarom StudieMaat?

 

Herkenbaar?

Uw zoon of dochter hangt wat voor de televisie, of speelt met de computer of zijn mobiele telefoon en kan zich maar niet aan het huiswerk zetten. Maar ook; de wil is er wel, maar uw kind weet niet goed hoe hij of zij het leren aan moet pakken en daarmee blijven de cijfers achter bij de verwachtingen.

 

In het huidige onderwijs en in onze maatschappij wordt een steeds groter beroep gedaan op de zelfstandigheid van leerlingen. Dit is echter niet voor iedere leerling haalbaar.

 

StudieMaat kan hierbij helpen. StudieMaat biedt op maat gesneden begeleiding. Iedere leerling is anders dus iedere leerling heeft een andere aanpak nodig. StudieMaat gaat hiernaar op zoek en komt zo (in samenwerking met de leerling en zijn ouders) tot de juiste aanpak en begeleiding.


StudieMaat; begeleiding op maat 

Huiswerkbegeleiding

Onder professionele begeleiding maakt en leert uw zoon of dochtrer het huiswerk. Al naar gelang de behoefte zal de nadruk kunnen liggen op plannen, controle, studiestrategieën, motivatie of faalangst. Voor zowel de talen als de exacte vakken zijn er begeleiders aanwezig voor extra ondersteuning.

Remediale Hulp

Remediale hulp bestaat uit individuele hulp aan leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs tot en met het voortgezet onderwijs. De Remedial Teacher zal samen met u, uw kind en meestal in samenwerking met de school van uw kind een plan van aanpak opstellen. Meestal gaat het hierbij om extra hulp in een bepaald vakgebied zoals rekenen of taal.

Studiebegeleiding studenten

Steeds vaker kloppen ook studenten bij StudieMaat aan voor een extra steuntje in de rug. Het kan zijn dat je vastloopt bij je studie omdat je het moeilijk vindt om het overzicht te houden. Misschien heb je moeite met plannen of kan je de enorme hoeveelheid te bestuderen studiestof niet overzien en beschik je over te weinig of ineffectieve studiestrategieën. In al deze gevallen kan je bij ons terecht. Tijdens het intakegesprek bekijken we samen wat voor jou de beste begeleiding zou kunnen zijn.

StudieMaat; neemt de maat op

Dyslexie

Dyslexie is een zeer complex taalprobleem. Van dyslexie is sprake wanneer de automatisering van lezen en spellen zich niet of moeizaam ontwikkelt. Dyslexie kan negatieve invloed hebben op het functioneren van een leerling. StudieMaat is niet alleen alert op deze problemen; tevens wordt er gezocht naar specifieke doelgerichte hulp. Dyslexie kan niet overgaan, maar met extra hulp en aandacht kunnen er wel degelijk betere resultaten te behalen zijn. 

Intakegesprek

Met iedere leerling die aangemeld wordt, volgt een intakegesprek samen met zijn ouders/verzorgers. Tijdens dit intakegesprek onderzoeken we de hulpvraag en stellen we het doel van de begeleiding vast. StudieMaat geeft vervolgens een begeleidingsadvies. Tevens wordt een tijdsdoel bepaald. Op deze manier weet u van te voren van hoeveel tijd ( en kosten) u kunt uitgaan. Uiteraard vinden er regelmatig evaluatiegesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken kunnen, indien nodig, zaken bijgesteld worden.

Evaluatie

StudieMaat is zich er terdege van bewust dat u uw zorg om uw zoon of dochter voor een deel in onze handen legt. Met dit vertrouwen gaan wij zeer zorgvuldig om. Dit betekent dat wij u op de hoogte houden van het functioneren van uw zoon of dochter en dat wij in een leerlingvolgsysteem de vorderingen bijhouden.


StudieMaat; het maatje bij de studie

Locatie en sfeer

Studiemaat is gevestigd in een gezellig pand aan het Oeverkruid 12 te Groningen. De kleinschaligheid heeft tot gevolg dat er een vertrouwde en veilige leeromgeving ontstaat. Als leerlingen zich op hun gemak voelen en er een band met de begeleider(s) is, komt dit de motivatie en (dus) de studieresultaten ten goede. Uw kind hoeft niet langer alleen op zijn kamer te ploeteren, maar ervaart dat medeleerlingen tegen dezelfde problemen aanlopen.

Het team van StudieMaat

De initiatiefneemster van StudieMaat is Eline Bokslag. Zij is meer dan vijftien jaar actief in het begeleiden van en lesgeven aan leerlingen. Zij is docente Nederlands, Remedial Teacher en ze haalde recent haar masterdiploma Special Educational Needs. “Lesgeven of begeleiden bestaat voor mij uit het observeren van de leerling. Geen kind is hetzelfde en juist door het inspelen op de verschillen kan je een hoop bereiken. Ik heb veel vertrouwen in het lerend vermogen van ieder mens, alleen gaat het niet bij iedereen even vanzelfsprekend. Het vinden van die ene persoonlijke leerstrategie is heel bevredigend.”